Riktlinjer | Redovisning
 

Alla auktoriserade IP-ombud måste fr o m den 1 januari 2007 vidareutbilda sig för att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens.

I IP-Samfundets riktlinjer föreskrivs att man årligen ska kunna redovisa minst 10 timmar strukturerad professionell vidareutbildning, PVU.

Det är det enskilda ombudets eget ansvar att välja lämplig vidareutbildning.

Utbildningar tillgodoräknas medlemmen under förutsättning att denne kan verifiera utbildningens innehåll och syfte i relation till yrkesutövningen samt att man faktiskt genomgått utbildningen.