Medlemmar

IP-Samfundet organiserar alla auktoriserade IP-ombud som har sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige inom det industriella rättsskyddet. Vi främjar en internationellt sett hög kompetensnivå hos ombudskåren.

Auktoriserat IP-ombud är den som är enskild medlem av Sveriges IP-ombuds  Samfund, eng.: Swedish Authorized IP Attorney.

Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och Svenska Industrins IP Förening (SIPF) är ständiga medlemmar i IP-Samfundet.