Årsstämma 2018 i Sveriges IP-ombuds Samfund - med Johan Axhamn från Justitiedepartementet som gäst

 

Tid: 21 mars 2018, kl 13.00.

 

Plats: : PRV Patent- och registreringsverket, Valhallavägen 136, Stockholm

 

I år har vi som gäst jur. dr. Johan Axhamn, som på uppdrag av Justitiedepartementet representerar Sverige i Group B+ 

 

Group B+ arbetar sedan ett antal år tillbaka med bl.a. frågor rörande gränsöverskridande aspekter av client-attorney-privilege (CAP) för IP-ombud: https://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation/group-b-plus.html


  

Anmälan sker senast den 7 mars 2018 till per.bjerndell@gmail.com med uppgift om deltagande medlem eller medlemmars namn.

 

OBS att anmälan av deltagande i år är särskild betydelse då det behövs för att ni ska bli insläppta av PRVs reception (dvs ingen "sista-minuten drop-in")

 

Det går även bra att låta sig representeras via fullmakt, då varje närvarande enskild medlem kan företräda upp till 9 andra enskilda medlemmar.

 

Agenda Årsstämma 2018

 

Övriga årsstämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på stämman. 

 

Med vänliga hälsningar

IP-Samfundets styrelse

genom

 

Per Bjerndell

Ordförande