Årsstämma 2016 i Sveriges IP-ombuds Samfund - med ordf för finländska Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd som gäst

 

Tid: 11 mars 2016 kl. 13.00

 

Plats: Seminarierum Ludendo Discimus 243 på KTH i ”Sing Sing”, Lindstedtsvägen 30, Stockholm

 

I år har vi som gäst Marja-Leena Mansala, ordförande i den finländska Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd, som kommer att berätta om det finländska auktorisationssystemet.
 

Detta är alltså den finländska motsvarigheten till vår Patentombudsnämnd - med den skillnaden att den finländska nämnden auktoriserar ombud för alla typer av industriella rättsskydd, alltså förutom patent även varumärkes- och designskydd.

 

Dessutom gästas vi av en representant från vårt eget svenska Näringsdepartement, som lovat ge departementets syn på det finländska systemet. 

 

Anmälan sker senast den 4 mars 2016 till per.bjerndell@gmail.com med uppgift om deltagande medlem eller medlemmars namn.

 

Det går även bra att låta sig representeras via fullmakt, då varje närvarande enskild medlem kan företräda upp till 9 andra enskilda medlemmar.

 

Agenda Årsstämma 2016

Proposition - Förslag till Stadgeändring

Årskrönika 2015