STATLIGA AUKTORISATIONEN AV IP-JURISTER

IPS har under 2019 och 2020 aktivt fortsatt att arbeta för att driva fram statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister.

Styrelsen har kontinuerligt och aktivt samlat in praktiska exempel från såväl interna som externa IP-jurister, där frågan om avsaknad av statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt har inverkat negativt och försvårat såväl löpande arbete som i specifika rättstvister.

IPS samverkar i denna fråga med bl a styrelserna för SPOF, SIPF och FICPI Sweden.

Läs mer i senaste Årskrönikan ˃˃

 

Med vänliga hälsningar

IP-Samfundets styrelse

genom

 

Per Bjerndell

Ordförande