STATLIGA AUKTORISATIONEN AV IP-JURISTER

IPS har under 2022 och 2023 aktivt fortsatt att arbeta för att driva fram statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister.

Styrelsen har kontinuerligt och aktivt samlat in praktiska exempel från såväl interna som externa IP-jurister, där frågan om avsaknad av statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt har inverkat negativt och försvårat såväl löpande arbete som i specifika rättstvister.

IPS samverkar i denna fråga med bl a styrelserna för SPOF, SIPF och FICPI Sweden.

Läs mer i senaste Årskrönikan ˃˃

SENASTE NYTT

IPS har under 2022 fortsatt aktivt och kontinerligt under deltagit i arbetsgrupp mellan Sveriges olika IP-organisationer i syfte att ta fram frågor till en enkät att skickas till industrins ombud (med fokus på jurister). IPS har i det arbetet samverkat nära med Svenskt Näringsliv inför professionell slutföring av enkäten, som är en del av IPS’ kontinuerliga arbete för att driva fram statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister.  

Enkäten slutfördes under våren 2022, och skickades i slutet av maj 2022 till jurister som arbetar in-house med immaterialrättsliga frågor. Resultatet är avsett att utgöra en bas för ytterligare arbere med, och information om, auktorisationsfrågan under 2023.

Med vänliga hälsningar

IP-Samfundets styrelse

genom

 

Per Bjerndell

Ordförande