Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet) organiserar alla auktoriserade IP-ombud som är verksamma i Sverige. Vi arbetar för att upprätthålla en yrkesskicklig och rättrådig IP-ombudskår. Vi följer och bidrar till utvecklingen inom immaterialrättens område.  
     
 
   
   

Årsstämma 11 mars 2016 i Sveriges IP-ombuds Samfund -
med ordf för finländska Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd som gäst
-
läs mer här.
 

   

Nya PVU-riktlinjer och ny PVU-rapportblankett - läs mer här.
 

   
Funktionärer i IP-Samfundet
 
 

Glöm inte att registrera dina PVU-aktiviteter. Läs mer under
Vidareutbildning.