Styrelse, disciplinnämnd | Stadgar | Medlemsinfo


IP-Samfundets organ är årsstämman, styrelsen och disciplinnämnden. Dessa organs verksamhet regleras av IP-Samfundets stadgar.