Styrelse, disciplinnämnd | Stadgar | Medlemsinfo

 

IP-Samfundets organ är årsstämman, styrelsen och disciplinnämnden. Dessa organs verksamhet regleras av IP-Samfundets stadgar.