Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet)
c/o Anna Kim
Tenorgränd 124

162 47 VÄLLINGBY

 


Per Bjerndell, ordförande
per.bjerndell@gmail.com 

Petter Rindforth, sekreterare
Telefon 0702-369 360
 


Länkar

www.spof.se
www.sepaf.se