Årsstämma 2020
IP-Samfundet höll årsstämma online den 27 mars 2020.

Protokoll finns under Medlemsinfo.