Årsstämma 2023
IP-Samfundet höll årsstämma online den 15 mars 2023.
Protokoll kommer inom kort.

Rundabordssamtal om PRV:s strategi 2024-2026
Patent- och registreringsverket (PRV) är mitt i ett intensivt arbete med att utveckla en strategi för sin verksamhet, som ska gälla för åren 2024 - 2026

IP-Samfundets styrelse har, som en del i detta arbete, deltagit i Patent- och registreringsverkets rundabordsamtal den 28 mars 2023.

Årsstämma den 16 mars 2022
IP-Samfundets årsstämma 2022 hölls online den 16 mars 2022.
Protokoll finns under 
Medlemsinfo.