Styrelse, disciplinnämnd | Stadgar | Medlemsinfo


Styrelse

Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra andra ledamöter.

Ordförande:
Per Bjerndell vald till 2020
Vice ordförande:
Susanne Roos vald till 2020
Ledamot:
Malin van Odjik vald till 2020
Ledamot, sekr.:
Petter Rindforth vald till 2019
Ledamot: Bengt Lindberg
vald till 2020
Ledamot:
Mats Kola vald till 2019

Revisor

Revisor: Rut Herbjørnsen vald till 2019
Revisorssuppleant: Ervin Dubaric vald till 2019


Disciplinnämnd

Samfundets disciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter jämte två suppleanter, att inkallas vid jäv eller förfall för ledamot.

Ordförande:
Annika Kilander vald till 2020
Vice ordförande: Kristina Fredlund vald till 2020
Ledamot:
Carl Wendt vald till 2020
Ledamot:
Lars Estreen vald till 2020
Ledamot: Ann Danared vald till 2020
Ledamot: Ivar Andréasson
vald till 2022
Suppleant: Anita Skeppstedt vald till 2020
Suppleant: Verner Fröhling vald till 2021