Hem Nyheter Auktorisation / Medlemmar Vidareutbildning Etikfrågor Organisation Nyhetsarkiv Kontakta oss
 
 
 
   

 

Styrelse, disciplinnämnd | Stadgar | Medlemsinfo

 

Styrelse

Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra andra ledamöter.

Ordförande:
Per Bjerndell vald till 2016
Vice ordförande:
Susanne Roos vald till 2016
Ledamot:
Malin van Odjik vald till 2016
Ledamot, sekr.:
Petter Rindforth vald till 2017
Ledamot:
Maria Frödin vald till 2016
Ledamot:
Mats Kola vald till 2017


Revisor

Revisor: Richard Lettström vald till 2016
Revisorssuppleant: Rut Herbjørnsen vald till 2016


Disciplinnämnd

Samfundets disciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter jämte två suppleanter, att inkallas vid jäv eller förfall för ledamot.

Ordförande:
Annika Kilander vald till 2016
Vice ordförande: Kristina Fredlund vald till 2016
Ledamot:
Carl Wendt vald till 2016
Ledamot:
Lars Estreen vald till 2016
Ledamot: Ann Danared vald till 2016
Ledamot:
Bengt Lindberg vald till 2017
Suppleant: Anita Skeppstedt vald till 2016
Suppleant: Albin Persson vald till 2016