Styrelse, disciplinnämnd | Stadgar | Medlemsinfo


Styrelse

Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra andra ledamöter.

Ordförande: Per Bjerndell, vald till 2024
Vice ordförande: Susanne Roos, vald till 2024
Ledamot:
Malin van Odjik, vald till 2024
Ledamot, sekr: Petter Rindforth, vald till 2025
Ledamot: Peter Lindberg, vald till 2024
Ledamot: Mats Kola, vald till 2025

Revisor

Revisor: Rut Herbjørnsen, vald till 2024
Revisorsuppleant: vakant


Disciplinnämnd

Samfundets diciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter jämte två suppleanter, att inkallas vid jäv eller förfall för ledamot.

Ordförande: Annika Kilander vald till 2024
Vice ordförande: Kristina Fredlund vald till 2024
Ledamot: Carl Wendt vald till 2024
Ledamot: Lars Estreen vald till 2024
Ledamot: Ann Danared vald till 2024
Ledamot: Werner Fröhling vald till 2024
Suppleant/er: Vakant